Članovi:

Andrea Gašpar, koordinatorica
Majda Franceško Grabarević
Amela Muftić Župan
Ana Rendulić
Marina Sedlo