Ravnatelj: Nataša Čošić, prof. reh.
tel: 035/402-900
tel: 098 162 7904
e-mail: natasa.krobot@skole.hr
e-mail: natasa.krobot@gmail.com

Tajnik: Tanja Gruičić
Računovođa: Jasna Kovačević
tel/fax: 035/447-034
e-mail: ured@os-mamrus-sb.skole.hr

Pedagog: Marina Sedlo, mag. paed.
e-mail: marinamandic2111@gmail.com

Psiholog: Amela Muftić Župan, mag. psych.
e-mail: amela.muftic77@gmail.com
Za roditelje je dostupna i na broj 095 380 1333
radnim danom od 8.00 do 12.00 sati.

Logoped: Majda Franceško Grabarević, prof. logoped
e-mail: falanamf@hotmail.com

Knjižničar: Ana Rendulić, mag. informatol.
e-mail: anarenduli6@gmail.com