Robert Čabraja, vjeroučitelj:

VJERONAUK

Sonja Kovačević, vjeroučiteljica

Danas kada se puno ulaže u odgoj i obrazovanje na svim odgojno – obrazovnim razinama nastava vjeronauka je od velike važnosti. S jedne strane učenici uče socijalne vještine, zdrava vjerovanja i obrazovna postignuća, a s druge strane brze promjene suvremenoga društva smanjile su ulogu odgoja obitelji i učitelja. Glas roditelja i učitelja često zamjenjuje glas televizije, računala i ostale društvene mreže.  Takvi glasovi ne pridonose zdravom razvoju nego više nekakav materijalni užitak i lažnu slobodu koja dovodi do sebičnih interesa i nebrige za druge. Materijalni napredak koji zanemaruje moralne i duhovne vrijednosti u odgoju, razvoju i obrazovanju ne može od učenika stvoriti zrelog i sretnog čovjeka niti možemo imati pravednije društvo. Upravo zato nastava vjeronauka doprinosi odgojno – duhovnoj dimenziji i cjelovitom razvoju učenika. Takva dimenzija pomaže unutrašnjem rastu: smislu života i nadi, solidarnosti, razmišljanju i sposobnosti za divljenje i slušanje svega stvorenoga. Jednostavno učimo kako živjeti za ono što je istinski dobro, is­tinito i lijepo. Također, na takav način, pokazujemo vjernost Crkvi i evanđelju.

Danas kada se puno ulaže u odgoj i obrazovanje na svim odgojno – obrazovnim razinama nastava vjeronauka je od velike važnosti. S jedne strane učenici uče socijalne vještine, zdrava vjerovanja i obrazovna postignuća, a s druge strane brze promjene suvremenoga društva smanjile su ulogu odgoja obitelji i učitelja. Glas roditelja i učitelja često zamjenjuje glas televizije, računala i ostale društvene mreže.  Takvi glasovi ne pridonose zdravom razvoju nego više nekakav materijalni užitak i lažnu slobodu koja dovodi do sebičnih interesa i nebrige za druge. Materijalni napredak koji zanemaruje moralne i duhovne vrijednosti u odgoju, razvoju i obrazovanju ne može od učenika stvoriti zrelog i sretnog čovjeka niti možemo imati pravednije društvo. Upravo zato nastava vjeronauka doprinosi odgojno – duhovnoj dimenziji i cjelovitom razvoju učenika. Takva dimenzija pomaže unutrašnjem rastu: smislu života i nadi, solidarnosti, razmišljanju i sposobnosti za divljenje i slušanje svega stvorenoga. Jednostavno učimo kako živjeti za ono što je istinski dobro, is­tinito i lijepo. Također, na takav način, pokazujemo vjernost Crkvi i evanđelju.

        Ipak nastava vjeronauka nastoji uvijek pratiti suvremene metode u nastavi. Naše teme u suodnosu su s planom i programom većine predmeta u nastavi. Osobito s onima kojima su cilj moralne vrijednosti, a time i kršćanske temeljne vrijednosti. Prema tome, religioznost može biti samo zaštitni čimbenik u razvoju različitih poremećaja. Zato želimo biti potpora i oslonac roditeljima, obitelji i kolegama učiteljima u smislu cjelokupnog odgoja i obrazovanja.

         Svaki uspješan odgajatelj razmišlja o različitim mogućnostima u odgoju i obrazovanju. U procesu poučavanja i pripreme za nastavu vjeronauka prvo nastojim vidjeti koju potrebu ima učenik. Zatim prilagođavam rad i materijale za rad kako bih nastavu učinila uspješnom svakom učeniku bez obzira na teškoće. Glavni je cilj realizacija ishoda koji doprinose osamostaljivanju učenika, razvijanje sposobnosti za ravnopravnog člana društva i Crkve. Posebnu pozornost dajem temama koje povezuju učenike sa sakramentalnim životom Crkve.

       Ove godine susreli smo se s neobičnim situacijama prekida nastave i nastave na daljinu. Nastava na daljinu bila je veliki izazov učenicima, roditeljima i učiteljima. Kreirala sam zadatke i koristila digitalne alate u skladu s individualiziranim odgojno – obrazovnim programima. Učenici i roditelji su uvijek pohvaljeni za odrađene zadatke jer uzajamnom podrškom i motivacijom rad je uspješniji. Sada smo mogli uvidjeti koliko je snažan susret uživo.

         Odgoj u vjeri i vjeronaučna nastava obogaćuje i osvježava sveukupni odgoj i obrazovanje. Nastava vjeronauka pomaže istinskom razvoju i zrelosti učenika na području vjere i životu uopće.