Članovi za planiranje i provedbu:

Martina Klinc
Anamarija Blagović
Branka Todorović
Sanja Soldan
Ivana Murat
Marta Prohaska
Marina Sedlo
Amela Muftić Župan
Nikolina Sentić
Ivana Ivanković