Jedina smo škola u Brodsko-posavskoj županiji za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju.

Vizija Škole

Vizija naše škole predstavlja ono što jesmo i što želimo biti:

  • kompetentni
  • stručni
  • spremni na suradnju
  • otvoreni prema zajednici

Misija Škole

Svako dijete dobrodošlo je u našu školu u kojoj će dobiti najbolji mogući oblik odgoja i obrazovanja.

Omogućit ćemo svim učenicima da u pozitivnom ozračju, kroz suradničke odnose, steknu potrebna iskustva i znanja za osamostaljenje i uključivanje u svakodnevni život u zajednici.

Obrazovanje i aktivnosti u našoj školi odvijat će se u suradnji s roditeljima, lokalnom zajednicom, ostalim školama u gradu pa i šire.

Usmjeravat ćemo i upućivati učenike ka korištenju svojih sposobnosti, znanja i vještina kroz individualan i individualiziran pristup. Učenje ćemo učiniti zabavnim, jednostavnim i čarobnim. Pri prenošenju znanja pružat ćemo učenicima priliku vježbati pozitivne životne vrijednosti i životne vještine kroz različite oblike timskog rada i suradnje.

Od prvog dana školovanja naše učenike ćemo dočekati s toplinom, odgajati ih u duhu tolerancije, slobodnog izražavanja, povjerenja, iskrenosti, međusobnog uvažavanja i poticanja.

Prema svim učenicima odnosit ćemo se pravedno i dosljedno, pružati im jednake mogućnosti, poštivati njihovo razmišljanje, ideje, emocije, potrebe i želje te ćemo pozitivno utjecati na razvoj njihovog samopouzdanja.

Pošto smo multikulturalna škola, razvijat ćemo antidiskriminacijske programe, živjet ćemo u zajedništvu i prihvaćanju svih različitosti.

S roditeljima naših učenika ostvarivat ćemo suradnički, otvoren, iskren odnos pun razumijevanja uz stalni razvoj i očuvanje međusobne podrške.

Djelatnici i roditelji učenika imat će isti cilj – sretno i samostalno dijete.

Poticat ćemo učenike na razvoj radnih navika, njegovati stvaralaštvo i kreativnost i pružiti svu dostupnu stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.