Osnovna škola “Milan Amruš” jedina je škola u Brodsko-posavskoj županiji za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju.

Učenici se u našu školu upisuju temeljem zakona o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te nalaza i mišljenja školske komisije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu i tijekom školovanja u predmetu određivanja primjerenog oblika odgoja i obrazovanja.

Školu pohađaju učenici:

– s lakim intelektualnim i kombiniranim teškoćama razvrstani u razrede od I.-VIII.: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.;

– s umjerenim, težim, teškim intelektualnim i kombiniranim teškoćama: S1 (14 – 17 godina), S2 (14 – 17), S3 (14- 17), S4 (17 – 21), S5 (17-21), S6 (17-21), S7 (14 – 17), S8 (7-11), S9 (7-11)

te odgojno-obrazovne skupine učenika s poremećajima iz spektra autizma: SA1 (17-21), SA2 (14-17), SA3 (14-17), SA4 (7-11), SA5 (11-14) i SA6 (14-17).

Nastava se odvija u dvije smjene: razredna nastava u 1. smjeni, a predmetna u 2. smjeni.

Učenici iz odgojno-obrazovnih skupina raspoređeni su prema dobi, potrebama i sposobnostima: S1,S4, S5, S6, S7, S8 i S9 u 1. smjeni, a S2 i S3 u 2. smjeni. Skupine autista SA3, SA4, SA5 i SA6 u 1. su smjeni, a skupine SA1 i SA2 u 2. smjeni.

Predmeti u razrednoj nastavi:

 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Priroda i društvo
 • Glazbena kultura
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Likovna kultura
 • Izborni predmet: Vjeronauk

Predmeti u predmetnoj nastavi:

 • Hrvatski jezik
 • Matematika
 • Priroda i društvo
 • Priroda
 • Društvo
 • Glazbena kultura
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Likovna kultura
 • Tehnička kultura
 • Izborni predmet: Vjeronauk

Predmeti u nastavi odgojno-obrazovnih skupina:

 • Briga o sebi
 • Razvoj kreativnosti – likovna i glazbena kreativnost
 • Upoznavanje škole i uže okoline
 • Socijalizacija
 • Radni odgoj
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Izobrazba u obavljanju poslova
 • Komunikacija
 • Organizirano provođenje slobodnog vremena
 • Izborni predmet: Vjeronauk