Irma Pleše, Katarina Šarčević Ivić-Hofman

Učenici su stjecali osnovna znanja o prometu te su se osposobljavali za lakše snalaženje u svojoj okolini. Upoznali su se s osnovnim prometnim pravilima, prometnim znakovima i njihovim značenjem. Prepoznavali su i imenovali prometna sredstva te usvajali ponašanje u prometu. Učenike se poticalo na usvajanje odgovornog ponašanja te njihovoj aktivnoj ulozi u prometu.

S7
S5
1. RAZRED
2. RAZRED