Ivana Ivanković

Kako sam naziv kaže, košaraši cijelu godinu izrađuju košarice od papira.
Evo nših radova: