Ivana Murat, Martina Klinc, Ivana Čuljak

U svakodnevnom odgojno – obrazovnom radu s učenicima koristimo različite didaktičke i materijale iz svakodnevnog života kako bismo poticali razvoj osjeta, manipulativnih vještina, grube i fine motorike, pažnje i koncentracije, spoznaje i komunikacije.

Cilj ovog projekta je bio zajedno s učenicima izraditi senzoričko – didaktički pribor za rad u odgojno – obrazovnim skupinama. Senzoričko – didaktički pribor smo izrađivali od neupotrebljivog starog didaktičkog materijala, recikliranjem otpada i dodavanjem novih elemenata starom priboru.

Izradili smo senzorni pano, kutiju i kocke te pribor za različita sortiranja, nizanja,uparivanja i građenja.