Andrea Gašpar Čičak i Antonija Maričević

Kod učenika s poremećajima iz spektra autizma (PSA u nastavku teksta) karakteristične su poteškoće receptivnog razumijevanja govornih informacija. Ove teškoće izražene su prilikom razumijevanja uputa, usmenih informacija i zadataka. Upravo zbog toga važno je uspostaviti jasnu vizualnu strukturu u okolini koja ih okružuje, kako bi učenici što bolje razumjeli što se od njih očekuje.

Cilj projekta bio je organizirati učionice odgojno-obrazovnih skupina učenika s PSA kako bi se pružila podrška učenicima u organizaciji prostora, aktivnosti i vremena u svrhu olakšavanja razumijevanja i uspostave dnevne rutine, tranzicije između aktivnosti, snalaženja u prostoru i smanjenja nepoželjnih oblika ponašanja.

Prilagodba vremena sastojala se od rasporeda onoga što će se taj dan raditi u školi. Raspored je organiziran tako da se svaki dan u isto vrijeme održavaju pojedini predmeti. Obrazovne predmete koji zahtijevaju viši stupanj koncentracije na zadatak (npr. Komunikacija, Upoznavanje škole i uže okoline) održavaju se među prvim nastavnim satima. Uz raspored, naznačen je broj sata, vrijeme i fotografija učitelja koji dolazi održati nastavu taj sat. U svrhu vremenske orijentacije za učenika skupine SA6 uspostavljen je i vremenski kalendar s datumom i godišnjim dobom.

Prilagodba okoline odnosila se na razmještaj i podjelu prostora učionice. Tako su učenici dobili: prostor za odmor (kauč, tatami podloge, lopta za balansiranje), prostor za individualni i grupni rad. Prema tome svaki učenik ima jasnu sliku o tome što se događa kada se nalazi na određenom mjestu u učionici.

Važno je spomenuti kako se vizualna pomagala i simboli razlikuju s obzirom na oblike. S određenim učenicima korištene su vrlo jednostavne fotografije, a s drugim učenicima apstraktniji simboli i pisana informacija. Oblik vizualnog pomagala ovisi o razini funkcioniranja učenika.

Provedbom projekta uvidjeli smo da je ovakva primjena vizualnih pomagala pomogla našim učenicima da se lakše fokusiraju. Pozitivan efekt vidljiv je na smanjenju nepoželjnih ponašanja koja proizlaze iz nerazumijevanja očekivanja od učenika i smanjenju frustracije prilikom tranzicije između aktivnosti.

Projekt je trenutno proveden u učionici odgojno-obrazovnih skupina SA4 i SA6. Zbog prekida školske godine (štrajka i korona virusa) nije bilo moguće dovršiti projekt do kraja. Stoga planiramo nastaviti projekt u sljedećoj školskoj godini te vizualno organizirati i ostale učionice odgojno-obrazovnih skupina učenika sa PSA u svrhu komunikacijske podrške.